Nyheter fra velet

10. april 2018 0

gjesteparking – har du satt deg inn i reglene?

Styret minner om reglene for gjesteparkering. Bla. er det ikke tillatt for logobiler. Se bildet for ... Les mer

Nyheter fra garasjelaget

4. desember 2018 0

El.bil-ladeboksene er ferdig montert

De av dere som har gått gjennom garasjene de siste dagene har sikkert registrert at det lyser grønt i ... Les mer

Leie av garasjeplass

18. august 2019 0

Garasjeplass til leie IV

Garasjeplass til leie i Etterstadkroken 7C. Plass 132. Pris: kr. 800,–. Ta kontakt med Vladislav Vedenyapin ... Les mer