Årsmøte – Etterstadkroken garasjelag 2020

Årsmøtet er nå avsluttet. Protokoll kan lastes ned her.

Det ordinære årsmøtet i Etterstadkroken garasjelag 2020 avholdes digitalt. Informasjon sendes ut 23. juni, og medlemmene vil motta innkalling til det digitale årsmøtet per SMS når årsmøtet åpner for avstemming.

Saker som skal behandles

Behandlingen av saker er begrenset til de vedtektsfestede og lovpålagte saker:

 1. Godkjenning av møteinnkallingen
 2. Årsberetning for 2019
 3. Årsregnskap for 2019
 4. Budsjett for 2020
 5. Godtgjørelse til styret
 6. Valg av styreleder og nestleder

Last ned årsrapport, med saksfremstilling til sak 1–5 her.

Valgte styremedlemmer til styret i Etterstadkroken garasjelag for 2020–2021 er (sak 6):

 • Johannes Svilosen (Etterstadkroken 5A OG B eierseksjonssameie)
 • Johan Ulleland (Eierseksjonssameiet Etterstadkroken 5 C og D)
 • Torild Olufsen (Sameiet Etterstadkroken 5E og F)
 • Camilla Lysa Fredlund (Sameiet Etterstadkroken 5 G)
 • Helge Moe Fredriksen (Sameiet Etterstadkroken 5 H)
 • Thom Aadne Nilsen (Etterstadkroken 7 A og 7 B borettslag)
 • Per Jonas Aasland Lie (Borettslaget Etterstadkroken 7 C og D)
 • Espen Nagvik (Borettslaget Etterstadkroken 7 E og F)

Gjennomføring av det digitale årsmøtet

 • Årsmøtet åpnes 1. juli klokken 12.00.
 • Møtet er åpent for avstemming i 8 dager, til og med 9. juli kl. 12.00. (Dato endret grunnet trykkfeil i informasjon sendt ut på forhånd)
 • Medlemmene vil få en egen innkalling på SMS når årsmøtet åpner, med instruksjoner om hvordan man stemmer digitalt. Ta kontakt med ditt boligselskaps representant i garasjelaget dersom du trenger hjelp med å avgi din stemme. Merk at dersom flere eier én andel sammen vil SMS-innkalling kun sendes ut til én av disse.

Innsending av forslag til vedtak

Under gjennomføringen av det digitale årsmøtet er det ikke mulig å komme med motforslag til styrets innstilling (benkeforslag).

Dersom du ønsker å komme med alternative forslag til vedtak og/eller forslag til valg av styreleder og nestleder (sak 6), må dette sendes til styret@ekvel.no innen 30. juni klokken 21.00.

Det er kun anledning til å komme med forslag til de saker som skal behandles, samt å komme med forslag til styreleder/nesteleder blant de åtte styremedlemmer som allerede er valgt av medlemmene i Etterstadkroken vel.