Årsmøte – Etterstad­kroken vel 2020

For å redusere risiko for smitte av koronavirus vil gjennomføringen av det ordinære årsmøtet i Etterstadkroken vel være annerledes enn normalt. Årsmøtet avholdes som et fysisk møte hvor de åtte stemmefullmektigene, utpekt av medlemmene i Etterstadkroken vel, får avgitt sine stemmer. På grunn av smittefare tillates dessverre ikke at seksjonseiere/andelseiere benytter seg av møteretten.

I forkant av årsmøtet vil du motta en formell innkalling (per e-post eller vanlig post) med underlag for de saker som skal behandles, samt tidspunkt for når møtet skal holdes. Vi presiserer at det likevel er kun stemmefullmektigene fra velets medlemmer som kan delta fysisk på årsmøtet.

Basert på smittesituasjonen og -utviklingen i Oslo, mener styret at dette er en hensiktsmessig løsning for å få gjennomført det ordinære årsmøtet i nåværende situasjon.

Saker som skal behandles

Behandlingen av saker er begrenset til de vedtektsfestede og lovpålagte saker:

  1. Godkjenning av møteinnkallingen
  2. Årsberetning for 2019
  3. Årsregnskap for 2019
  4. Budsjett for 2020
  5. Godtgjørelse til styret

Last ned årsrapport, med saksfremstilling til sak 1–5 her.

Innsending av forslag til vedtak

Det er kun lovpålagte og vedtektsfestede saker som behandles. Andre saker vil ikke bli behandlet før på et ekstraordinært årsmøte senere eller på neste ordinære årsmøte. Det er kun anledning til å komme med forslag til de saker som skal behandles.

Frist for å sende inn forslag er 10. oktober 2020. Forslag må sendes til styret@ekvel.no.

Innsendte forslag vil bli publisert her i forkant av årsmøtet.

Oslo, 2. oktober 2020,

Styret i Etterstadkroken vel