behov for at andelshaverene bekrefter vedtektsedring: omfordelig av hc-plasser

Det er sendt ut en sms til alle som står registret med garasjeplass i Etterstadkroken garasjelag.

Dette ble nødvendig da styret ikke var klar over at noen formaliteter ikke lå til grunn for at endringen skulle bli gyldig juridisk sett.

Alle bes derfor om å bekrefte om man stemte for eller mot styrets forslag til endring av vedtektene (se endringetekst under) ved på sende epost til Jens-Erik Syversen i styret i garasjelaget. E-posten skal inneholde om man stemte for eller mot styrets endring, samt fult navn og adresse.

Det dreier seg altså om et nytt avsnitt som skal legges til under § 7.1 mellom de to avsnittene som allerede finnes der.

——–

Styret har ansvaret for disponering, tildeling og bruk av alle HC-plasser.

En andelshaver som overfor styret kan dokumentere et fast behov for HC-plass for sin husstand kan kreve å bytte p-plass med en andelshaver som disponerer HC-plass, men som ikke kan dokumentere behov. Byttet gjennomføres ved styrevedtak.