Boligselskapene

Etterstadkroken vel består av følgende boligselskaper:

  • Sameiet Etterstadkroken 5 A og B (Gnr 135 Bnr 44)
  • Borettslaget Etterstadkroken 7 E og F (Gnr 135 Bnr 45)
  • Sameiet Etterstadkroken 5 C og D (Gnr 135 Bnr 46)
  • Borettslaget Etterstadkroken 7 A og B (Gnr 135 Bnr 47)
  • Borettslaget Etterstadkroken 7 C og D (Gnr 135 Bnr 48)
  • Sameiet Etterstadkroken 5 E og F (Gnr 135 Bnr 49)
  • Sameiet Etterstadkroken 5 G (Gnr 135 Bnr 50)
  • Sameiet Etterstadkroken 5 H (Gnr 135 Bnr 51)