Containere kommer 6.–8. oktober

Styret bestiller containere, som vil bli satt ut 6. oktober. Disse blir hentet 8. oktober klokken 18.00.

Det blir denne gang bestilt en ekstra container for elektrisk avfall.

Vi oppfordrer alle å få kastet sitt avfall da, slik at henstilling av avfall utenfor søppelbrønnene opphører.

Styret minner igjen om at de som har plassert sykler og annet skrot på MC-plasser i garasjene fjerner dette snarest. Dersom dette ikke blir gjort, vil dette bli kastet i containerne den 6. oktober.