Dokumenter

Styringsdokumenter

Velets vedtekter (PDF)

Vedtekter for Etterstadkroken garasjelag (PDF)

 

Protokoller fra årsmøter

Regnskapsår 2018 (garasjelaget) (PDF)

Regnskapsår 2018 (velet) (PDF)

Regnskapsår 2017 (garasjelaget) (PDF)

Regnskapsår 2017 (velet) (PDF)

Regnskapsår 2016 (garasjelaget) (PDF)

Regnskapsår 2016 (velet) (PDF)

Regnskapsår 2015 (garasjelaget) (PDF) – kommer

Regnskapsår 2015 (velet) (PDF) – kommer

Regnskapsår 2014 (garasjelaget) (PDF)

Regnskapsår 2014 (velet) (PDF)

Regnskapsår 2013 (garasjelaget) – kommer

Regnskapsår 2013 (velet) (PDF)

Regnskapsår 2012 (garasjelaget) – kommer

Regnskapsår 2012 (velet) (PDF)

Regnskapsår 2011 (garasjelaget) – kommer

Regnskapsår 2011 (velet) (PDF)

Regnskapsår 2010 (garasjelaget) – kommer

Regnskapsår 2010 (velet) (PDF)

Regnskapsår 2009 (garasjelaget) – kommer

Regnskapsår 2009 (velet) (PDF)

Regnskapsår 2008 (garasjelaget) – kommer

Regnskapsår 2008 (velet) (PDF)

Regnskapsår 2007 (garasjelaget) – kommer

Regnskapsår 2007 (velet) (PDF)

Regnskapsår 2006 (garasjelaget) – kommer

Regnskapsår 2006 (velet) (PDF)

Regnskapsår 2005 (garasjelaget) – kommer

Regnskapsår 2005 (velet) (PDF)

Regnskapsår 2004 (garasjelaget) – kommer

Regnskapsår 2004 (velet) (PDF)

Tidligere regnskapsår – kommer

 

Årsberetninger

Etterstadkroken Vel – regnskapsår 2016 (PDF)

Etterstadkroken Garasjelag – regskapsår 2016 (PDF)

Protokoll for regnskapsåret 2014 kommer så snart denne foreligger.

Regnskapsår 2013 (PDF)

Regnskapsår 2012 (PDF)

Regnskapsår 2011 (PDF)

Regnskapsår 2010 (PDF)

Regnskapsår 2009 (PDF)

Regnskapsår 2008 (PDF)

Regnskapsår 2007 (PDF)

Regnskapsår 2006 (PDF)

Regnskapsår 2005 (PDF)

Regnskapsår 2004 (PDF)