El.bil-ladeboksene er ferdig montert

De av dere som har gått gjennom garasjene de siste dagene har sikkert registrert at det lyser grønt i ladeboksene. Dette betyr at boksene er klare for å avgi strøm til el.biler/hybrider.

Alle boksene er åpne for tilknytning med ladekontakt type 2. I noen dager vil det ikke være noen sperre eller lås på boksene men all tilkobling og forbruk vil bli registrert.

De som har el.bil/hybrid kan altså starte å lade sine biler på de respektive plasser.

Ved alle bokser ligger en bruksanvisning og verktøy for å åpne boksen.  Ta vare på bruksanvisningen som også inneholder koden for tilkobling når dette iverksettes om noen dager.

Styret i garasjelaget lovet å ha prosjektet ferdig før jul og er meget fornøyd med at vi pr 1. des. har fått montert ladebokser til alle de 61 beboerne som har inngått kontrakt om montering. Nå gjenstår kun noen få  timers arbeid i tilknytning til strøminntak, tavler og sikringer. Det er antydet at det muligens kan bli nødvendig med en ny strømutkobling i 7C/D. Det kommer vi tilbake til.

Eventuelle spørsmål kan rettes til meg eller Roger .

Johan Ulleland                            jullel@online.no                                       tlf.: 900 84 620

Etterstadkroken 5D.