Elbil-prosjektet – statusrapport

Lefdal installasjon uttaler:

”Pr. 19. okt. har vi utført ca 75% av monteringen av infrastrukturen. Jeg har planlagt at vi stopper litt opp, når vi er ferdige med alt av kabling i garasjene. Vi regner med å bli ferdige med dette ila uke 43. Da gjenstår tavlejobben. Det vil si nye sikringer i fordelingen og forsterkning av måler og kursen ut til seksjonen for fellesanlegget. Jeg hadde tenkt å drøye dette litt og i påvente av et svar fra Hafslund, så vi kan gjøre hele jobben i en omgang. Vi får se hvordan det går med søknaden. Tar det for lang tid så bygger vi alt ferdig og oppgrader når vi får søknaden godkjent.

 Som du vet, så har vi ganske bra med strømkapasitet i utgangspunktet og det vil ikke være noe problem å drive de 50 ladestasjonene som vi i første omgang skal installere.

 Når alt av kabling er ferdig I denne uken, kommer vi til å gå på litt andre prosjekter noen uker. 

Jeg tenker at vi får inn alle bestillinger innen utgangen av denne måned. Da kan jeg sende en bestilling til min leverandør og få levert ladestasjoner så vi er klare til montering av disse om ca. 3 til 4 uker. Kanskje litt før om alt går etter planen.”

 For å koble inn hovedtavlene i begge garasjene må bygningene i Etterstadkroken 5 og 7 gjøres strømløs noen timer. Dette vil bli varslet med oppslag på alle inngangsdører i god tid.

 Ved utgangen av oktober var innkommet kontrakter/bestillinger fra ca. 60 interessenter. Monteringen av disse vil starte opp i slutten av november. Lefdal antar at arbeidet vil ta ca. en uke noe som vil si at ladesystemet vil være operativt før jul.

Boksene vil bli montert på vegger hvor det er hensiktsmessig eller på endene av søyler. Dersom noen har spesielle plasseringsønsker,  send en mail til undertegnede.

Oslo, 7. nov. 2018

Johan Ulleland                  jullel@online.no                          Mob.: 900 84 6220