Endring av felleskostnader

Styret har vedtatt å øke felleskostnadene for garasjen til kroner 500,– per måned fra og med 1. januar 2015.

Økningen er vedtatt på bakgrunn av generell prisstigning og vedlikeholdsbehov.

Nye giroer vil bli tilsendt den enkelte i god tid før forfall.