Endring i parkeringsregler

Reglene for gjesteparkeringen får én mindre endring. Endringen gjelder fra og med 1. mars 2020.

Hva endringen går ut på

Fra og med 1. mars 2020 er det også tillatt for elbiler og hydgrogenbiler å parkere på vår gjesteparkering.

Bakgrunn for endringen

Parkeringsreglene ble endret høsten 2019 i forbindelse med at Etterstadkroken vel engasjerte nytt vaktselskap til å håndtere parkeringsordningen på vårt område.

Frem til nå har det vært gratis for elbiler og hydrogenbiler å benytte gateparkering i Oslo kommune. På bakgrunn av dette kom det ønsker om at slike biler kunne henvises til å benytte denne ordningen, da det er kort vei til gateparkering fra vårt område og at gjesteparkeringen vår har et begrenset antall plasser.

Oslo kommune har imidlertid vedtatt at også disse kjøretøyene skal betale for gateparkering fra og med 1. mars 2020. På bakgrunn av dette har styret i Etterstadkroken vel vedtatt å endre reglene for gjesteparkeringen, slik at også gjester med elbiler og hydrogenbiler har anledning til å benytte plassene.

NB! Frem til og med 29. februar 2020 tillates elbiler og hydrogenbiler ikke på gjesteparkeringen, og kan bli ilagt kontrollgebyr ved bruk av parkeringsplassene.

Se våre fullstendige parkeringsregler her