Feiing av garasjer 12. og 13. mai

Garasjene vil feies tirsdag 12. mai og onsdag 13. mai.

Feiingen vil foregå slik:

  • Garasje 5: tirsdag 12. mai klokken 08.00–16.00
  • Garasje 7: onsdag 13. mai klokken 08.00–16.00

Alle kjøretøy, dekk og eventuelt annen løsøre må være fjernet fra parkeringsplassene i disse tidsrommene for at feiebilen skal komme til over alt. Det er viktig at alle sørger for å rydde sin plass, slik at resultatet blir best mulig for alle.