Felling av trær

Arbeidet med felling av trær vil pågå i uke 38. Fellingen vil hovedsakelig foregå mandag 16. og tirsdag 17. september – begge dagene fra klokken 17.00 og utover. Det er mulig arbeidene vil fortsette flere dager denne uken.

VIKTIG!

I forbindelse med fellingen vil det enkelte steder bli satt opp sperrebånd som en sikkerhetssone rundt treene som skal felles. Det bes om at disse sperringene blir respektert, og at man finner alternative fremkomstveier så lenge sperringene er oppe. Beboere med barn bes om å vise særlig aktsomhet mens fellingen pågår.

Styret har satt opp en prioritert liste over trær som skal felles. Alle trærne kan ikke felles på samme tid, og gjennomføringen vil derfor kunne måtte fortsette til våren.