Ferie 5/6 – 19/6

Styreleder i Etterstadkroken Vel og Garasjelag er på ferie 5/6 – 19/6. Beboere bes om å kontakte andre styremedlemmer om nødvendig.