Sykler må fjernes før 31. oktboer

På grunn av snørydding og plass til snødeponi må syklene som er plassert i stativet utenfor inngangen til 5 A fjernes innen 31. oktober.

Sykler som står igjen i stativet etter denne datoen blir kastet.

Etterstadkroken Vel
Styret