Oppdatert: Fjerning av sykler

På grunn av snørydding og plass til snødeponi, må syklene som er plassert i stativet utenfor inngangen til 5A fjernes før 15. oktober.

Oppdatert: Sykler i stativet ved inngangen til 7E må også fjernes for at brøytebil skal ha fri passasje. Alternativt kan stativ ved inngangen til 7F benyttes i stedet.

Sykler som står igjen i stativet etter denne datoen vil blir kastet.