Fjerning av sykler

På grunn av snørydding og plass til snødeponi, må syklene som er plassert i stativet utenfor inngangen til 5A fjernes før 15. oktober.

Sykler som står igjen i stativet etter denne datoen vil blir kastet.