garasjeandel 193 på 1. plan i nr. 5 (utleie)

Plassen kan leies ut fra dags dato.

Evt. salg av andel vurderes, bud sendes på mail, se nedenfor.

Kontakt vedr. leie kan nåspå tlf. 90127236

eller mail til teed@getmail.no

(Oslo 20.10.17 Tor Eirik Edvardsen)