Garasjeplass til leie

Garasjeplass er tilgjengelig for leie fra 1. juni for kr 800.

Henv. bjorn.lilleeng@gmail.com