Garasjeplass til leie II

Garasjeplass 151, innkjøring ved 5A. Oppsigelsestid etter avtale.

Pris: kr. 650–, per måned.

Kontakt Tarjei J. Svensen, telefon 458 88 819, e-post tarjeijs@online.no.

 

Plassen var fortsatt tilgjengelig per 31.05.2015.