Gebyr for mistet parkerings­kort

Til tross for at det ikke er lenge siden ordningen med parkeringskort ble innført, har styret allerede fått flere henvendelser om beboere som har mistet sitt kort. Styret har derfor vedtatt å innføre et gebyr for å få erstattet parkeringskortene.

Ordningen med gebyr vil tre i kraft fra og med tirsdag 10. februar 2015. Beboere som vil ha erstattet mistet kort må heretter betale et gebyr på kr. 400,– for å få utstedt nytt parkeringskort.

Nummer på mistet parkeringskort vil bli meldt inn til vaktselskapet. Mistede kort er da ikke lenger gyldig, og man vil få bot dersom disse kortene blir brukt. Dette er fordi det ikke skal være mulig å kjøpe seg flere parkeringskort enn det hver boenhet skal ha.