gjesteparking – har du satt deg inn i reglene?

Styret minner om reglene for gjesteparkering. Bla. er det ikke tillatt for logobiler. Se bildet for regler: