Glad i planter eller lyst til å dyrke? Bli med i Etterstadkroken Hagelag!

På årsmøtet i Etterstadkroken Vel ble det vedtatt opprettet hagelag om det var tilstrekkelig interesse.

Vi er en liten gruppe som ønsker å kartlegge interessen og arrangere et fellesmøte med mål om å etablere et hagelag som kan plante våren 2018.

Et hagelag kan feks

  • Opprette små parseller på de ubenyttede områdene velforeningen eier bak blokkene
  • Bidra til frodige bed og fellesarealer
  • Dyrke grønnsaker eller anskaffe frukttrær / bærbusker

Vi håper dette kan bidra til et enda bedre bomiljø for barn og voksne i Etterstadkroken.