Info om montering av ladeboks

Ved årskiftet 2019/2020 var det montert 75 ladebokser i garasjene.

Lefdal Installasjon AS har foretatt monteringen både av den grunnleggende infrastrukturen og de enkelte ladeboksene. For ladebokser, montering og klargjøring av disse har Lefdal hittil fakturert kr. 22 300.–.

I følge våre reviderte vedtekter kan interesserte etter samråd med styret for egen regning koble deg til anlegget forutsatt at autorisert installatør benyttes. I den anledning gjør vi oppmerksom på at Lefdal Installasjon AS som hovedansvarlig for anlegget og kontaktledd mot produsenten, Zaptec, må foreta programmering av boksen samt få den adoptert inn i vårt system/portal dersom utenforstående installatører benyttes. For denne jobben opplyser Lefdal Installasjon AS at de vil fakturere kr. 3000.– inkl. mva. per ladeboks.

Vi gjør derfor oppmerksom på at de som velger en annen installatør må regne med denne ekstra kostnaden men som er inkludert i ovennevnte sum.

Oslo. 09.01.2020

Johan Ulleland
styreleder
Etterstadkroken garasjelag