Infoskriv om Brynseng skole

NCC Construction har i nytt brev til boligselskapene opplyst om det videre arbeidet med byggingen av Brynseng skole på nabotomten:

Videre arbeider ved Brynseng skole, Brynsengfaret 8-12

Viser til vårt infoskriv i september 2015, og sender deg/dere informasjon om hva som videre vil skje på byggeplassen frem mot sommeren.

Som dere sikkert har sett, så er vi nå godt i gang med montering av råbygget (det dere ser i stål og betong). Det som gjenstår er noe på 5 og 6 etasje på østsiden (lengst vekk fra Etterstadkroken), samt montering av alt stålet til idrettshallen, som ligger på toppen i midten av bygget, og ballbanen på taket mot Etterstadkroken. Disse arbeidene vil bli ferdigstilt til 15. mars.

Vi har nylig startet med å montere ytterveggene på bygget. Disse veggene leveres på byggeplassen som ferdige elementer og monteres fortløpende fra toppen og nedover. Alle yttervegger skal være ferdig montert til 1. juni 2016.

Arbeidstiden i denne perioden er man-fre 0700-2000 (med støyende arbeider frem til kl. i800), samt for ytterveggene også lørdag mellom 0800-1500.

Dersom det skulle være spørsmål eller uklarheter, ta gjerne kontakt med undertegnede, evt anleggsleder Geir Ove Solvang på telefonnr 464 40 965 eller miljøkoordinator Terje Andersen på telefonnr 402 46 886.

Med vennlig hilsen
NCC Construction AS

Gisle Ranheimsæter
Prosjektleder