Juletretenning 2. desember

Det vil være juletretenning i Etterstadkroken søndag den 2. desember fra kl. 17..30. Selve tenning starter 18. Det vil serveres gløgg og pepperkaker.

Hilsen

Styret i Etterstadkroken Vel