komite for å utrede mulighet for lading av elbiler er satt ned

Garasjelaget har satt ned en komite utredning av lading for elbiler. Komiteen ledes av Johan Ulleland, og medlemmer er Roger Skau og Ola Danielsen.

Komiteen vil se på det tekniske, logistikk og priser, og har til hensikt å kunne presentere denne informasjonen for årsmøtet i mai.

Utreding av trafo som foretas av Bravida/Hafslund og har pågått i flere uker. Komiteen vil parallelt med denne utredning se på mulig løsninger innvendig i garasjene, men er helt avhengig av at arbeidet med trafo fullføres før evt. videreprogresjon i prosjektet. Dette da vi per nå ikke vet hvorvidt trafo er skalert for mengde leveranse av strøm et slik prosjekt krever, samt at vi trenger fremføring av strøm til garasjene for disse nye kursene.