Lading av elbil er ikke tillatt (oppdatert 09.01.2018)

Lading av elbiler er ikke tillatt da det elektriske anlegget i garasjene ikke er dimensjonert for dette.

Bravida har nettopp bekreftet dette, og det pågår nøyere undersøkelser for om trafo takler 32A kurser for eget opplegg for elbillading som en endel av garasjelaget utredning av mulighet for fremtidig lading. Dette vil ta endel tid.

Inntil videre er det av sikkerhetshensyn nødvendig at el og plugin-hybridbiler ikke lades.

oppdatert 09.01.2018:

sitat fag-eletrikeren.no: Mange lader bilen på vanlig stikkontakt hjemme. Det de fleste ikke er klar over at dette kan medføre stor brannfare, i tillegg til brannfaren er det også risiko for personskade ved jordfeil på elbilen. En vanlig konvensiell jordfeilbryter, oppdager nemlig ikke likestrøm jordfeil som kan oppstå når du lader elbil. Hvis en elbil skal lades på en vanlig stikk, kreves det en egen dedikert kurs på maks 10 amp. som i tillegg er sikret med en jordfeilbryter type B.