Løsøre på p-plasser

I henhold til vedtektenes § 8.1 er det ikke tillatt å oppbevare løsøre på p-plassen.

§8.1 Garasjeanlegget kan bare brukes til parkering og må ikke benyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for de øvrige brukerne.

Det betyr at det ikke er tillatt å oppbevare, materialer, kanner med forskjellig innhold, pappesker osv. på p-plassen.

I tillegg til at løsøre kan medføre en betydelig brannrisiko så har styret fått klager fra andre brukere. Styret besluttet derfor at alt løsøre skal fjernes innen 16. november.

Etter første varsel ble hengt opp på alle p-plasser med løsøre 04.10.2016 mottok styret klage vedrørende dekk på felg. Denne er tatt til følge, og dato om fjerning av løsøre gjelder ikke for dekk på felg.

En forutsetning for å lagre dekk på p-plassen er at man fjerner dette når garasjen skal vaskes/feies.

Nye og korrigerte varsler ble hengt opp på alle p-plasser med løsøre den 2. november 2016.