Mating av fugler

Det må ikke legges mat til fugler rundt om på fellesområdene eller ute i naturen, da dette blir mat for rotter og andre skadedyr. Beboere oppfordres samtidig til å ikke mate fugler på balkonger/egen hage.

I utgangspunktet er fuglene tilpasset vårt klima og skal finne den maten de trenger selv. Fuglene klarer som regel bare å spise en liten del av brødskiver/skalker og forskjellige andre matrester som legges ut. Resten blir mat for rotter og andre skadedyr.

De som har frukttrær oppfordres også til å fjerne nedfallsfrukten fra frukttrærne etter hvert som de faller ned. Før frukten råtner er dette delikatesse for rottene.