MC, sykler etc. må fjernes fra sykkelp. utenfor Etterstadkroken 5A innen 15. oktober

Alt som er på sykkelparkeringen foran Etterstadkroken 5A (MC, sykler etc.), må fjernes fra sykkelparkeringen utenfor Etterstadkroken 5A innen 15. oktober.

Denne plassen vil da bli brukt til lagring av snø.

Styret i vellet vil fjerne det som ikek er flyttet innen den tid.