Motorsykler må fjernes

Snoplass

Styret ber eierne av to motorsykler, som står parkert utenfor Etterstadkroken 5A, om å fjerne disse omgående.

Motorsyklene står parkert ved sykkelstativene, og denne plassen skal brukes som snødepot nå om vinteren. Disse må fjernes raskest mulig, da det er vanskelig å forutse når det kommer store snømengder.