Ny avtale med Get

Etterstadkroken Vel har allerede en kollektiv TV-avtale med Get. Nå har styret i Vellet utvidet avtalen til også å omfatte bredbånd. Ca. 80 % av leiligheten i Etterstadkroken 5 og 7 har i dag individuell bredbåndsavtale med Get.

Den utvidede avtalen innebærer at prisene går betydelig ned. Tabellene under viser oversikten over hvor store besparelser det utgjør for den enkelte husstand, avhengig av hastighet og valg av boks.

Abonnement Hastighet Mbps Pris pr mnd. Veiledende pris
Kollektiv basis 5 5/2 0,-
S20 20/2 269,- 399,-
M50 50/5 369,- 499,-
L100 100/5 469,- 599,-
XL200 200/20 569,- 699,-

 

Diverse Første boks Ekstra bokser
Pris pr. måned Etablering Pris pr. måned Etablering
Mikro 0,- 0,- 49,- 0,-
HD PVR 0,- 0,- 148,- 499,-
Get Box 2 99,- 499,- 178,- 499,-

Hver husstand betaler i dag kr. 200,– per måned for TV-delen av avtalen som er en del av husleien. Med bredbånd inkludert økes prisen til kr. 259,– pr. måned. Styret i hvert enkelt sameie/borettslag må selv bestemme hvordan økningen på kr. 59,– skal finansieres. Dette er en kollektiv avtale, så alle sameier/borettslag vil bli belastet kr. 59,– per måned for alle beboerne.

Selv om prisen på grunnpakken går opp med kr. 59,– per måned, er det penger å spare. Som det fremgår av den nederste tabellen er nå HD PVR-boksen gratis. I dag koster den kr. 499,– i etableringsgebyr og kr. 99,– i månedlig leie. Den laveste hastigheten koster i dag kr. 299,– pr måned. Ny pris er kr 0,–.

Alle som i dag har Mikro-boks, vil få utlevert HD PVR-boks som nå blir standardboks (boksen har opptaksmulighet, filmleie osv). Representanter fra Get vil kommer velets område i løpet av mai for å bytte ut alle Mikro-bokser.

Har du spørsmål til avtalen, ta kontakt med Jens-Erik Syversen på mobil 907 46 917 eller e-post: j.syversen@icloud.com.

 

Vennlig hilsen

Styret i Etterstadkroken Vel