Ny parkerings­ordning fra 1. desember

Fra 1. desember gjelder nye regler for parkering på gjesteområdet og på alle andre deler av eiendommen til Etterstadkroken vel. Fra denne datoen gjelder også kun nye parkeringskort i blå og orange farge. Beboere og gjester må sette seg inn i de nye reglene for å unngå kontrollgebyr og/eller borttauing.

Det er delt ut nye parkeringskort til styrene i alle boligselskapene. Dersom du ikke allerede har mottatt ditt kort, må du selv ta kontakt med styret i din blokk for å få dette. De nye parkeringsreglene finnes på skilt og på velets nettside.

NB! Manglene plassering av kort i kjøretøy eller parkering i strid med reglene vil kunne medføre kontrollgebyr og/eller borttauing. Parkeringskortet skal følge leiligheten. Ved fraflytting er det selgers ansvar å overlevere parkeringskortet til ny eier. Tap av kort må erstattes med kr. 400,–.

Bakgrunn for endring av parkeringsordning:

Som flere har fått med seg gikk parkeringsselskapet Smart Security konkurs tidligere i år. Siden da har styret jobbet aktivt med å finne et nytt selskap til å sørge for at parkeringsreglene våre blir etterlevd blant beboere og gjester. I jakten på ny leverandør av slike tjenester har over et titals selskaper vært vurdert, hvor flere har levert tilbud til velet. Valget falt til slutt på P-Norge, som fra 1. desember vil utøve kontroll av parkering hos oss.

Samtidig med ny avtale er parkeringsreglene revidert, for å få en best mulig ordning for alle.