Nye parkeringskort for gjester.

 

Fra og med 1. februar 2017 gjelder nye parkeringskort (grønne) for gjesteparkering. De gamle kortene (gule) vil være ugyldige fra og med samme dato.

Styreleder i ditt sameie/borettslag er ansvarlig for distribuering av kortene. Innen kort tid vil du få nærmere informasjon fra styret hvordan kortene blir utdelt.

Parkeringskortene er kun til bruk for gjester, ikke for beboere. Parkeringskortet kan som tidligere brukes inntil 24 timer av gangen.  

Parkeringskortet tilhører leiligheten. Ved fraflytting skal parkeringskortet legges igjen i leiligheten. Tap av kort må erstattes med kr. 400.   

Det vil være åtte lånekort i hvert styre. Lånekortene er til disposisjon for håndverkere etc. Kontakt din styreleder for lån av lånekort.