Om oss

Etterstadkroken vel er en sammenslutning av åtte boligselskaper, med ett styre satt til å forvalte boligselskapenes fellesinteresser, slikt som utearealer og enkelte fellesavtaler. Per i dag utgjør styret i Etterstadkroken garasjelag også styret i Etterstadkroken vel

Etterstadkroken garasjelag består av de enkelte beboerne som eier garasjeplass i de to garasjeanleggene i Etterstadkroken. Styret til Etterstadkroken garasjelag velges av de respektive årsmøter i de åtte boligselskapene som er medlem av Etterstadkroken vel. Etterstadkroken garasjelag er et tingsrettslig sameie, regulert av sameieloven (må ikke forveksles med eierseksjonsloven).

Årsmøtene i både Etterstadkroken vel og Etterstadkroken garasjelag vedtok enstemmig i 2019 å jobbe videre med deling av styrene i de te to organisasjonene.

Velet og garasjeanlegget ligger i et stille og rolig område øst på Etterstad i Oslo. På sørsiden finnes et stort grøntområde, hvor flere kilometer med turstier går langs Alnaelva.

Velets formål er:

  • å sikre at eiendommenes samlede uteareal blir holdt vedlike slik at det alltid fremstår som rent og i god stand, og slik at det kan utnyttes på en for medlemmene hensiktsmessig måte.
  • å sikre at kostnadene til drift og vedlikehold av det samlede uteareal fordeles på eiendommene i henhold til fastsatt fordelingsnøkkel.
  • å sikre alle medlemmer medbestemmelse over de samlede utearealer.

Garasjelagets formål er:

  • å ta seg av felles drift, vedlikehold og andre fellesanliggende for sameiet.

Nærmeste holdeplasser for offentlig kommunikasjon

T-bane: Brynseng (evt. Helsfyr).

Buss: Etterstadkroken (linje 37) og Brynseng T (linje 23 og 24). Flere busslinjer er tilgjengelig fra Helsfyr bussterminal.

Tog: Bryn stasjon.

Post- og fakturaadresse

Etterstadkroken Vel (5490)  /  Etterstadkroken garasjelag (5451)
v/ OBOS
PB 6668 St. Olavs plass
0129 Oslo
Org. nummer Etterstadkroken vel: 987 529 695
Org. nummer Etterstadkroken garasjelag: 990 252 432