Omfordeling av garasjeplasser

Styret vil i den kommende tiden omfordele enkelte parkeringsplasser og boder i garasjen.

Omfordelingen skyldes at flere har meldt inn behov for større plass, da disse har særskilte behov og biler tilpasset bevegelseshemmede.

Enkelte boder må også omfordeles, slik at de som berøres også får sin bod tilknyttet parkeringsplass.

De aktuelle beboere som blir berørt av omfordelingen vil bli kontaktet i et eget brev om dette.

Det oppfordres til å vise medgjørlighet ved omfordelingen, og styret minner om at man som eier av en andel kun disponerer sin plass. Styret foretar omfordelingen, slik at man finner best mulig løsning for alle parter.

For øvrig viser styret til garasjelagets vedtekter, punkt 7.1:

«… Intern omfordeling av parkeringsplasser kan foretas av styret etter ønske fra de berørte garasjeplasseiere. …»