Ønsker du å leie ut garasjeplassen din?

Husk at du kun kan leie ut garasjeplassen din til beboere i Etterstadkroken vel. Utleie til andre er ikke tillatt.

Dersom du har en ledig garasjeplass og ønsker å leie denne ut, kan dette annonseres her.

Send e-post med navn, kontaktinformasjon, plass- og garasjenummer og pris for leie til nettside@ekvel.no.