Oppdatert avtale med Get

Vellets avtale med Get er oppdatert og oppdatert utstyr kan hentes i garasje 5 29.november imellom kl. 17 og 20.

Se link for detaljer:

90995045- Etterstadkroken Vel og Garasjelag

Avtale har foreløpig ikke trådt i kraft.