Parkerings­­­bestemmelser for Etterstadkroken

Styret har avtale med vakt- og parkeringsselskapet Smart Security om kontroll av vårt parkeringsareal, og på vår eiendom hvor det ikke er tillatt å parkere.

Gjesteparkering

Gjesteparkering er kun for gjester/besøkende til Etterstadkroken vel. Parkering er tillatt i maks. 24 timer, uavhengig om kjøretøyet har vært flyttet/benyttet i mellomtiden. Etter utgått p-tid må kjøretøyet være borte fra området i min. 24 timer før ny parkering.

Parkering er kun tillatt med gyldig gjestekort, utstedt av beboer som mottar gjesten. Gjestekortet skal ligge synlig i kjøretøyets frontrute senest 20 minutter etter parkering.

Det er ikke tillatt for kjøretøy som benyttes av beboere å benytte gjesteparkeringen uten spesiell innhentet tillatelse fra parkeringsansvarlig (styret).

Parkering forbudt

Perkering utenfor anviste plasser, og øvrige områder som ikke er regulert for parkering og lignende, er ikke tillatt. Det er imidlertid tillatt med stans for synlig av-/pålessing i maks. 20 minutter. Ved behov for stans utover denne tid skal det innhentes tillatelse fra parkeringsansvarlig i sitt respektive styre.

Kontrollavgift

For å unngå misforståelser eller unødvendige utgifter i form av kontrollavgifter, ber vi alle om å sette seg inn i parkeringsbestemmelsene. Området er kontrollert og skiltet etter privatsrettslige regler. Parkeringsselskapets inspeksjoner utføres for stikkprøver.

Brudd på parkeringsreglementet kan medføre kontrollavgift på kroner 800,– og/eller borttauing av kjøretøyet. Parkeringsreglementet gjelder alle dager, hele døgnet, og omfatter alle motorkjøretøyer, tilhengere, med videre.

Spørsmål vedrørende kontrollavgifter eller parkeringsreguleringen skal ikke rettes til styreleder, styremedlemmer eller vaktmester, men til Smart Security AS (telefon 815 35 915). Klager på ilagt kontrollavgift skal sendes skriftlig til kundesenter@smartsecurity.no, eller:

Smart Security AS
Kundesenter
Postboks 120 Alnabru
0614 Oslo