Parkeringsregler for Etterstadkroken vel

Gjesteparkeringen (blå kort / skravering)

Det er ni parkeringsplasser på gjesteparkeringen, hvorav én er reservert kjøretøy med gyldig parkeringsbevis for forflytningshemmede (HC-kort).

Parkering er tillatt innenfor oppmerkede plasser i 48 timer for kjøretøy med gyldig parkeringsbevis. Parkering forbudt for:

  • eiere og beboere med fast adresse i Etterstadkroken 5–7,
  • kjøretøy som i egenskap av næring besøker eiendommene,
  • elbiler og hydrogenbiler. (NB! Gjelder frem til 1. mars 2020)

Gyldig parkeringsbevis må legges synlig innenfor frontruten innen 20 minutter etter ankomst. For forflytningshemmede med gyldig HC-kort er denne fristen 30 minutter.

Øvrige områder (orange kort / skravering)

Styret i ditt boligselskap har tilgjengelig orange parkeringstillatelser til utlån ved behov.

Stans i 20 minutter er tillatt. Ved parkering utover dette må gyldig parkeringsbevis legges synlig innenfor frontruten. Parkering utover 12 timer er ikke tillatt, selv med gyldig parkeringsbevis, uten særskilt avtale med styret i Etterstadkroken vel.

Parkering må ikke være til hinder for den alminnelige ferdsel, og fører/eier av kjøretøy plikter å rette seg etter pålegg fra styret. Det må ikke parkeres på plenene.

Parkering av motorsykkel:
Kjøretøy registrert som motorsykkel er fritatt for disse bestemmelsene, og kan parkere ved egnede plasser ved inngangspartiene. Parkering må likevel ikke være til hinder for den alminnelige ferdsel, og eiere/førere av slike kjøretøy plikter likevel å rette seg etter pålegg fra styret.


Manglende plassering av kort i kjøretøy eller parkering i strid med reglene vil kunne medføre kontrollgebyr og/eller borttauing.