Rydding av sykkelstativ foran 5A innen 15. oktober

Området der sykkelstativet foran Etterstadkroken 5A er plassert vil etter 15. oktober bli benyttet til snørydding. Dette sykkelstativet må derfor ryddes for sykler og motorsykler innen den tid.