Strømutkobling 8. og 9. september

Vår strømleverandør Elvia har varslet strømbrudd i Etterstadkroken 5–7 i tidsrommene:

  • Tirsdag 8. september kl. 02.00–06.00.
  • Onsdag 9. september kl. 04.00–06.00.

Det blir ett kort strømavbrudd i angitte tidsrom.

Garasjeporter og heiser vil ikke fungere mens utkoblingen pågår. Vi anbefaler at heiser ikke benyttes i disse tidsrom.