Usikkert om lade­stasjoner i garasjene

Elbil

Styret har mottatt flere henvendelser om mulighetene for å etablere ladestasjoner for elbil i garasjeanleggene. Grunnet usikkerhet knyttet til det elektriske anlegget og praktisk gjennomføring, må potensielle elbilkjøpere belage seg på å vente ennå en stund.

I forbindelse med spørsmål fra beboere om det kan etableres ladestajsoner for elbil i garasjeanlegget, er det knyttet stor usikkerhet til om strømnettet inn til garasjene har nok kapasitet til å tåle den ekstra belastningen ladestasjonene vil medføre. Styret har nylig kontaktet Hafslund for å undersøke hvilken kapasitet nettet har i dag, uten å få noen nærmere avklaring på dette.

Saken vil undersøkes nærmere, men videreføres også til det nye styret som overtar etter kommende generalforsamling 1. juni.

Det vil uansett gå en god stund før mulighetene for ladepunkter vil bli avklart. I mellomtiden minner styret om kommunens ladestasjoner i Etterstadsletta.