Varsel om årlig kontroll på brannalalarmen

I uke 27 vil det bli utført kontroll på brannalarmen, dette vil bli gjort:

  • Mandag 03.07.17    16:30 – 20:00
  • Tirsdag 04.07.17    16:30 – 20:00
  • Onsdag 05.07.17    16:30 – 20:00
  • Torsdag 06.07.17    16:30 – 20:00

Det vil i perioder bli trigget både summere/klokker for å se om alarmen høres tilstrekkelig i alle områder.

Styringer vil også bli testet, dette innebfatter bl.a.: Heiser, branndører/porter, overføring til brannvesenet

Ansvarlige teknikere som kontktes hvis det er spørsmål er: Ali: 95936778 eller Dejan: 92489481