Vi skifter røykvarslere 26.9 til 11.10

Vi skifter røykvarslere følgende datoer:

Mandag 26.9: Etterstadkroken 7E og 7F

Tirsdag 27.9: Etterstadkroken 7C og /D

Onsdag 28.9: Etterstadkroken 7A og 7B

Torsdag 29.9: Etterstadkroken 5A og 5B

Fredag 30.9: Etterstadkroken 5C og 5D

Mandag 10.10: Etterstadkroken 5E og 5F

Tirsdag 11.10: Etterstadkroken 5G