Videre arbeider med Brynseng skole

IMG_20150618_174345

NCC Construction har i brev til boligselskapene opplyst om det videre arbeidet med byggingen av Brynseng skole på nabotomten:

Vi har til nå fjernet forurensede masser og fjernet masser som ikke er egnet til videre bruk på tomten. I tillegg er vi snart ferdig med å planere tomten der skolen skal stå.

Vi vil i inneværende uke starte opp med å bore peler ned til fjell, som bygget skal stå på. Disse arbeidene vil til tider kunne medføre noe støy, særlig når boremaskinene kommer ned i fjellet. Arbeidene vil være ferdigstilt om 5–6 uker.

Vi vil deretter starte med å montere stålet på bygget og deretter heise på plass betongelementer. Disse arbeidene vil foregå frem til februar 2016. Samtidig vil vi på tomten starte med å støpe diverse murer, og starte med bygging av en kloakkpumpestasjon som vil bli liggende under terrenget.

Dersom det skulle være spørsmål eller uklarheter, ta gjerne kontakt med undertegnede eller anleggsleder Lasse Rudshavn på: 932 42 036 eller miljøkoordinator Terje Andersen på: 402 46 886.

Etterhvert som arbeidene skrider frem, vil vi sende ut ytterligere informasjon om arbeidene.

Styret i velet og garasjelaget opplyser også om at forholdene rundt gangveien er tatt opp med utbygger. Forholdene vil trolig bedre seg når arbeidet med vann, avløp og elektriske kabler er ferdig på tomtens nordside.