Viktig! Garasjevask (alle biler må ut 7. og 8. mai ), dugnad og container 2018

Garasjevask 7. mai. NB! disse dagene må alle biler være ute av garasjen hele dagen.

  • Garasje 5: 7. mai
  • Garasje 7: 8. mai

Dugnaden er i år (2018) torsdag 3. mai kl. 17.30. Det oppfordres til å prioritere uteareal. Etter dugnaden blir det forfriskninger for store og små.

Containere settes ut onsdag 2. mai og hentes fredag 4. mai. Det vil i år bli satt ut 3 containere for elektroartikler. Der er viktig at kun elektroartikler kastes i containere for elektroavfall. Videre oppfordres det til at man stabler innerst i containere først, slik at det ikke hindrer andre i få kaste sitt.