Viktig informasjon om parkering ifm. garasjefeiing

I forbindelse med garasjefeiing 12. og 13. mai har vi i år noen ekstra utfordringer med å finne alternativ parkering. Dette skyldes pågående veiarbeid både i Etterstadkroken og på Etterstadsletta.

På grunn av manglende tilgang på alternative parkeringsplasser vil vi disse to dagene tillate parkering for beboere på gjesteparkeringen og inne på området – inkludert på gressplener. Det vil ikke bli illagt parkeringsgebyr så lenge parkeringen skjer som beskrevet her.

NB! Parkering skal ikke være til hinder for utrykningskjøretøy, renovasjonskjøretøy og annen transport inn/ut av området. Slik parkering vil fortsatt kunne medføre parkeringsgebyr. Parkering skjer på eget ansvar, og vi oppfordrer til å bruke sunn fornuft mtp. hvor bilene plasseres.

Vi oppfordrer samtidig alle som har anledning til å parkere andre steder (på jobb, hos en nabo, eller lignende) til å gjøre nettopp det.