Viktig – Strømutkobling 22/23. november

I forbindelse med tilkobling av ladesystemet for el. biler i garasjen vil strømmen bli koblet ut i Etterstadkroken.

Etterstadkroken 5, alle blokkene fra A til H kobles ut torsdag 22. november kl. 0900.

Etterstadkroken 7, alle blokkene fra A til F kobles ut fredag 23. november kl. 0900.

Utkoblingen vil vare ca. 4 timer. I dette tidsrommet vil bl. a. garasjeport, automatiske døråpnere ikke fungere og heiser kan ikke brukes.

Etterstadkroken Garasjelag