FULLT: Vil du være med i hagelaget?

Hagelaget er nå fullt, og det er ikke lenger mulig å melde seg på for sesongen 2020.

Hagelaget i Etterstadkroken starter opp våren 2020. Dersom du vil være med i hagelaget må du melde deg på nå. Oppstart skjer snarlig og informasjon kommer fortløpende.

Interesserte må snarest sende e-post til hagelag@ekvel.no med navn og kontaktinformasjon til medlemmet av velet som ønsker å være med. Det er begrenset antall dyrkekasser tilgjengelig, og dyrkekasser vil deles ut etter først-til-mølla-prinsippet. Interesserte må påregne å bidra med litt materialer og egeninnsats.

Hagelaget har fått tilskudd til oppstart fra Oslo kommune gjennom tilskuddsordningen for urbant landbruk. Tilskuddet vil gå til innkjøp av en del dyrkekasser, plantejord og bærbusker. Hagelaget skal bidra til et enda bedre bomiljø for barn og voksne i Etterstadkroken.